Седмица 72- Рисунки от Николина и Влад( Цикъл на водата )

Здравейте от Влад и Николина,

днес направихме рисунки по тема ”цикъл на водата”.

Това е картинка отново по тема за използването на така наречената “сива вода” в градината. Сива вода е всяка отпадна вода от банята и кухнята, мивка и душ, затова е важно да се използват такива препарати за миене, пране и къпане, които не са токсични, а са с естествени и биоразградими съставки.В този пример мулчът има функцията и на филтър. Сивата вода винаги се филтрира, но има и растения, които директно могат да се поливат с нея при добро количество мулч около тях.


В горният пример това са тръстики, те са класически пречистващи сивата вода растения, действащи като филтър. След като я филтрират виждате по гравитачен път как водата прелива в езеро, а то от своя страна захранва овошната градина по-нататък. Като зяло този тип филтрирана отпадна вода се използва най-вече за дърветата в градината. В средата има пример с модули пълни с чакъл, освен с филтрираща растителност. Пясъкът и чакълът се използват по същия начин за задържане примерно на мазнините от сивата вода.

Втората тема, с която искам да ви запозная е дъждовната вода, нейното задържане в градината и пасивно напояване. Нарича се пасивно, когато не се изисква човешка грижа, при добро планиране къде да се оттича и задържа дъждовната вода или тази примерно от пътищата. В горният пример се събира от пътя или тротоара, а в долния от покрива на къщата.

В следващия пример пак се улавя дъждовната вода в градината, но се правят и преливници, при които водата преминава през обратна осмоза и се оксидира, преди да стигне до основата.

Друг пример е така наречения на български лъкатуш или суейл, както звучи на английски.При него изкопаната земя от канала, който е създаден по контура на терена (изолиниите) улавя водата и хранителните вещества с дъждовната вода, която се оттича по наклона на терена и почвата се използва за повдигане на терена в долната част, където се садят растенията. Тази стратегия се ползва и за силно ерозирали места на планетата, за възвръщане на живота по тях, тоест чрез създаването на условията за задържането на водата, даваме шанс на растителността също да се стабилизира, да изгради подпочвени връзки и мрежи на взаимодействия и по този начин да се възстанови екосистемата и климата!

Мерси много за вниманието!

 

Translate »